Spørsmål og svar

Dersom du har spørsmål om produktet, kan det hende du finner svaret under. Om ikke, kontakt oss gjerne! Dersom du ikke finner det du lurer på, kan du sende en mail til juniorskole@schibsted.com

Vanlige spørsmål og svar

Vår primære målgruppe er elever på 3.-7. trinn. Det er denne gruppen vi har i tankene når vi velger hva vi skal skrive om, og hvilket nivå vi legger tekstene på rent språklig. Når det er sagt, vet vi at både yngre og eldre elever har hatt utbytte av å jobbe med tekstene på Aftenposten Junior skole.
Ja! Alt innhold på Aftenposten Junior skole kobles til relevante tverrfaglige tema, kompetansemål og fag. Det betyr at det er enkelt å finne tekster og undervisningsmateriell om man ønsker å jobbe tverrfaglig.
Ja, de som vil kan få en prøveperiode på fire uker. Trykk på knappen oppe til høyre, og meld interesse om at du ønsker å prøve produktet.
Aftenposten Junior skoles primære målgruppe er elever på mellomtrinnet, men lærere på ungdomstrinnet har fortalt oss at våre tekster er godt egnet som tilpasset opplæring for en del elever på ungdomstrinnet.
I utviklingsarbeidet av Aftenposten Junior skole har vi vært opptatt av at siden skal være tilgjengelig for så mange som mulig. Vi har for eksempel samarbeidet med Statped om hvilke fonter, skriftstørrelser og kontraster som fungerer best for elever med lesevansker. Vi har også en lettlest-mal som en del tekster utarbeides etter. Snart har vi også lydstøtte på plass.
På Aftenposten Junior skole finner du en del av innholdet fra Aftenposten Junior. Men på Aftenposten Junior skole har vi muligheter som vi ikke har i papirversjonen, tilpasset tverrfaglig innhold og oppdaterte kompetansemål. I tillegg tilbyr vi varierte undervisningsopplegg om en rekke ulike temaer som man kan bruke i undervisningen.
Vår primære målgruppe er elever på 3.-7. trinn. Det er denne gruppen vi har i tankene når vi velger hva vi skal skrive om, og hvilket nivå vi legger tekstene på rent språklig. Når det er sagt, vet vi at både yngre og eldre elever har hatt utbytte av å jobbe med tekstene på Aftenposten Junior skole.
Ja! Alt innhold på Aftenposten Junior skole kobles til relevante tverrfaglige tema, kompetansemål og fag. Det betyr at det er enkelt å finne tekster og undervisningsmateriell om man ønsker å jobbe tverrfaglig.
Ja, de som vil kan få en prøveperiode på fire uker. Trykk på knappen oppe til høyre, og meld interesse om at du ønsker å prøve produktet.
Aftenposten Junior skoles primære målgruppe er elever på mellomtrinnet, men lærere på ungdomstrinnet har fortalt oss at våre tekster er godt egnet som tilpasset opplæring for en del elever på ungdomstrinnet.
I utviklingsarbeidet av Aftenposten Junior skole har vi vært opptatt av at siden skal være tilgjengelig for så mange som mulig. Vi har for eksempel samarbeidet med Statped om hvilke fonter, skriftstørrelser og kontraster som fungerer best for elever med lesevansker. Vi har også en lettlest-mal som en del tekster utarbeides etter. Snart har vi også lydstøtte på plass.
På Aftenposten Junior skole finner du en del av innholdet fra Aftenposten Junior. Men på Aftenposten Junior skole har vi muligheter som vi ikke har i papirversjonen, tilpasset tverrfaglig innhold og oppdaterte kompetansemål. I tillegg tilbyr vi varierte undervisningsopplegg om en rekke ulike temaer som man kan bruke i undervisningen.
Vår primære målgruppe er elever på 3.-7. trinn. Det er denne gruppen vi har i tankene når vi velger hva vi skal skrive om, og hvilket nivå vi legger tekstene på rent språklig. Når det er sagt, vet vi at både yngre og eldre elever har hatt utbytte av å jobbe med tekstene på Aftenposten Junior skole.
Ja! Alt innhold på Aftenposten Junior skole kobles til relevante tverrfaglige tema, kompetansemål og fag. Det betyr at det er enkelt å finne tekster og undervisningsmateriell om man ønsker å jobbe tverrfaglig.
Ja, de som vil kan få en prøveperiode på fire uker. Trykk på knappen oppe til høyre, og meld interesse om at du ønsker å prøve produktet.
Aftenposten Junior skoles primære målgruppe er elever på mellomtrinnet, men lærere på ungdomstrinnet har fortalt oss at våre tekster er godt egnet som tilpasset opplæring for en del elever på ungdomstrinnet.
I utviklingsarbeidet av Aftenposten Junior skole har vi vært opptatt av at siden skal være tilgjengelig for så mange som mulig. Vi har for eksempel samarbeidet med Statped om hvilke fonter, skriftstørrelser og kontraster som fungerer best for elever med lesevansker. Vi har også en lettlest-mal som en del tekster utarbeides etter. Snart har vi også lydstøtte på plass.
På Aftenposten Junior skole finner du en del av innholdet fra Aftenposten Junior. Men på Aftenposten Junior skole har vi muligheter som vi ikke har i papirversjonen, tilpasset tverrfaglig innhold og oppdaterte kompetansemål. I tillegg tilbyr vi varierte undervisningsopplegg om en rekke ulike temaer som man kan bruke i undervisningen.