Hva er Aftenposten Junior skole?

Aftenposten Junior skole er en digital læringsplattform basert på nyheter tilpasset barn og unge. Vi skal gjøre skolebarn flinkere til å lese, mer engasjert i samfunnet, og frigjøre tid brukt på planlegging for lærere.

Vi dekker nyheter på en måte barn og unge kan forstå

Vårt mål er å gjøre barn i Norge til bedre lesere og styrke deres evne til å påvirke egne liv og delta i samfunnet.

Med prisbelønnet journalistikk skrevet for barn forklarer vi de viktigste nyhetene med et språk barna forstår, med varierte tekster, quizer og podkaster som engasjerer dem.

I samarbeid med Statped har vi utformet fonter, skriftstørrelser og kontraster slik at tjenesten også er tilpasset barn med lesevansker.

Forehead, Smile, Skin, Eyebrow, Happy, Handwriting

– Generelt har alle nyhetene som har blitt lagt ut, slått an hos elevene. 

Sahar • Lærer på 4. trinn


Vi gjør arbeidshverdagen til lærere effektiv og relevant

Vi frigjør tid hos lærere ved å tilby ferdig undervisningsopplegg tilpasset ulike fag, kompetansemål og tverrfaglige temaer, i tråd med fagfornyelsen.

Det legges ut nytt innhold på Aftenposten Junior skole hver eneste dag, slik at lærere og elever alltid har tilgang til oppdatert og relevante nyheter, artikler, podkaster og quizer.

Med våre nyheter og undervisningsopplegg forklart på et barnevennlig språk, blir det enklere for lærere å ta opp vanskelige temaer i klasserommet.

Street fashion, Hairstyle, Human, Smile, Sleeve, Iris, Eyelash

– Jeg ser at elevene får inn dagsaktuelle nyheter på en barnevennlig måte, og at de engasjerer seg i verdenssamfunnet på en annen måte enn før.

Tonje • Kontaktlærer på 5. trinn


Vi bidrar til å løse samfunnsutfordringer

Aftenposten Junior skole ønsker å være en motvekt til desinformasjon som spres på sosiale medier, som i dag er barn og unges primære nyhetskilde (kilde: forsking.no).

Vi ønsker at alle barn, uansett bakgrunn, skal ha tilgang til kvalitetssikrede nyheter.

Facial expression, Face, Forehead, Nose, Smile, Cheek, Lip, Chin, Eyebrow, Hairstyle
Mari Midtstigen

Redaktør

Vision care, Dress shirt, Forehead, Glasses, Hair, Nose, Face, Cheek, Hairstyle, Shoulder
Eivind Mørk

Fagansvarlig

Forehead, Hair, Nose, Cheek, Smile, Lip, Chin, Outerwear, Eyelash, Ear
Andrea Eikenes

Engasjementansvarlig

Natural landscape, Cloud, Water, Sky, Mountain, Nature, Azure, Highland, Lake, Watercourse

Vi dekker nyheter på en måte barn og unge kan forstå

Kontaktlærer Jonas (32) har brukt Aftenposten Junior skole med sine elever i et halvt år, og mener at å legge til rette for at barn kan lese om noe de interesserer seg for er helt avgjørende for lesemestringen.

Les artikkelen

Natural landscape, Cloud, Water, Sky, Mountain, Nature, Azure, Highland, Lake, Watercourse

Vi dekker nyheter på en måte barn og unge kan forstå

Kontaktlærer Jonas (32) har brukt Aftenposten Junior skole med sine elever i et halvt år, og mener at å legge til rette for at barn kan lese om noe de interesserer seg for er helt avgjørende for lesemestringen.

Les artikkelen

Smile, Head, Eye, Gesture, Happy, Violet, Cartoon

Aktuelle nyheter i et enkelt og forståelig format

Smile, Head, Eye, Gesture, Happy, Violet, Cartoon

Aktuelle nyheter i et enkelt og forståelig format

Smile, Head, Eye, Gesture, Happy, Violet, Cartoon

Aktuelle nyheter i et enkelt og forståelig format