Personopplysninger i Aftenposten Junior skole

Aftenposten Junior skole er en digital tjeneste fra Schibsted som tilbyr journalistisk innhold tilpasset barn. Tjenesten leveres av Schibsted på bestilling av skoleeiere. Her kan du lese om hvordan personopplysninger brukes og behandles i tjenesten.

For at Aftenposten Junior skole skal kunne fungere som forutsatt, er vi nødt til å samle inn noe data om de som bruker tjenesten. Slike opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, kalles personopplysninger.

Ansvar for personopplysningene

Aftenposten Junior skole og Schibsted behandler personopplysninger på vegne av skoleeiere når elevene er logget inn i tjenesten. Dette betyr at skoleeieren er behandlingsansvarlig for personopplysningene til elevene og er den som blant annet har ansvaret for å sikre at rettighetene til brukerne imøtekommes og at det finnes et lovlig behandlingsgrunnlag. All innsamling og behandling av data på juniorskole.no før innlogging skjer under Schibsted og Aftenposten Junior skoles behandlingsansvar, men innebærer ingen identifisering av brukere

Hvis du vil ta i bruk rettighetene dine, f.eks. retten til innsyn eller sletting, eller hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger, vennligst ta kontakt med din aktuelle skoleeier.

Schibsted har inngått databehandleravtaler med hver skoleeier. Der presiseres det hvordan Aftenposten Junior skole behandler personopplysninger på vegne av skoleeieren. Gjennom avtalen plikter Aftenposten Junior skole også å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene, og at vi ikke behandler flere opplysninger eller lagrer opplysninger lengre enn nødvendig.

Behandling av personopplysninger

Personvern er noe som Aftenposten Junior og Schibsted tar på aller største alvor og Aftenposten Junior skole er laget med personvern som en høy prioritet i designet av produktet. I tråd med personvernprinsippene om dataminimering og lagringsbegrensning samles bare de personopplysninger som er nødvendige og de lagres bare så lenge de trengs for å levere tjenesten og relaterte formål.

Opplysningene blir lagret i henhold til databehandleravtalen. Persondata knyttet til inaktive brukere, vil bli slettet fra våre systemer etter 90 dager uten innlogging. I tillegg sletter vi alle personopplysninger når skoleåret er avsluttet.

Vi overfører ikke opplysninger til land som ikke er underlagt EUs personvernforordning.

Pålogging til Junior Skole skjer gjennom FEIDE (Kunnskapsdepartementets løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren).

Les mer om pålogging via Feide her: https://www.feide.no/personvern-og-samtykke

Hvilke personopplysninger samles inn for å levere tjenesten?

Aftenposten Junior skole benytter seg følgende personopplysninger fra påloggingstjenesten Feide:

  • Feide-ID. Nødvendig for å kunne identifisere brukere innlogging
  • Skolenavn. Nødvendig for å kunne tilby Aftenposten Junior skole til enkeltskoler i en kommune.
  • Trinntilhørighet. Nødvendig for å kunne tilby Aftenposten Junior skole til enkelte trinn ved en skole
  • Rolle (elev, lærer). Benyttes for å skille mellom elever og lærere. Nødvendig for å kunne tilby innhold eksklusivt for lærere, for eksempel lærerveiledninger.

I tillegg samler Aftenposten Junior skole inn preferansedata, det vil si data om hvilke valg brukere tar i følgende sammenhenger:

  • Aktiv personalisering. Brukere har anledning til å svare på spørsmål om hvilke temaer de er interessert i. Disse svarene bruker vi til å presentere saker om temaer brukeren er interessert i å lese om, høyere opp på forsiden enn saker som brukeren er mindre interessert i.
  • Språk på brukergrensesnittet. Brukere kan endre språk og målform på knapper og menyer på Aftenposten Junior skole.

Informasjonskapsler

Aftenposten Junior skole bruker informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små, midlertidige tekstfiler som lagres på brukerens enhet når man besøker en nettside. Alle informasjonskapsler på Aftenposten Junior skole er nødvendige for å levere og trygge tjenesten.