Personopplysninger i Aftenposten Junior skole

Aftenposten Junior skole er en digital tjeneste fra Schibsted som tilbyr journalistisk innhold tilpasset barn. I dette dokumentet kan du lese om hvordan personopplysninger behandles i tjenesten Aftenposten Junior skole.

Ansvar for personopplysningene

Aftenposten Junior skole og Schibsted behandler personopplysninger på vegne av skoleeiere, som regel er dette en kommune. Dette betyr at skoleeieren er behandlingsansvarlig for personopplysningene til elevene og er den som har ansvaret å tilse at rettighetene til brukerne imøtekommes og at det finnes lovlig grunn for behandlingen.

Hvis du vil ta i bruk rettighetene dine, f.eks. retten til innsyn eller sletting, eller hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger, vennligst ta kontakt med din aktuelle skoleeiere.

Schibsted har inngått databehandleravtaler med hver skoleeier. Der presiseres det hvordan Aftenposten Junior skole behandler personopplysninger på vegne av skoleeieren. Gjennom avtalen plikter Aftenposten Junior skole også å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene, og at vi ikke behandler flere opplysninger eller lagrer opplysninger lengre enn nødvendig.

Behandling av personopplysninger

Personvern er noe som Aftenposten Junior og Schibsted tar på aller største alvor og Aftenposten Junior skole er laget med personvern som en høy prioritet i designet av produktet. I tråd med personvernprinsippene om dataminimering og lagringsbegrensning samles bare de personopplysninger som er nødvendige og de lagres bare så lenge de trengs for å levere tjenesten og relaterte formål.

Pålogging til Junior Skole skjer gjennom FEIDE (Kunnskapsdepartementets løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren). Påloggingsinformasjon Aftenposten Junior skole mottar via Feide er som følger: navn, rolle, skole og e-postadresse til den som logger på. Dette er nødvendige opplysninger for å kunne levere produktet.

Les mer om pålogging via Feide her: https://www.feide.no/personvern-og-samtykke