Gå til innhold
Aftenposten junior skole
Aftenposten junior skole

8 tips til deg som skal undervise om 22. juli

I år er det ti år siden Norge ble rammet av terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya.(Foto: Jon Olav Nesvold / NTB )

 1. Informer elever og foresatte
  Det kan være lurt å forberede elever og foresatte på at dere kommer til å jobbe med 22. juli i undervisningen. Da har man mulighet til å finne ut om noen er berørt av hva som skjedde, eller om det er andre omstendigheter som gjør det vanskelig for noen av elevene å delta i undervisningen.1
 2. «Hva har du hørt om terrorangrepet 22. juli?»
  I samtale med elevene kan du spørre dem om hva de har hørt om 22. juli, fremfor hva de vet om 22. juli. Dette senker terskelen for å ta ordet. For ting de har hørt, trenger de heller ikke stå til ansvar for. Da er det ikke så farlig om det de har hørt, ikke stemmer. Dette er en god anledning til å oppklare misforståelser og rette opp i faktafeil.2
 3. La elevene få stille spørsmål
  Elever på mellomtrinnet i dag var enten ikke født eller veldig unge da terrorangrepet skjedde. Det er derfor forståelig at de ikke har den samme basiskunnskapen om og de samme referansene til 22. juli som voksne har. Finn ut hva elevene kan ved å la dem skrive ned sine spørsmål om 22. juli i forkant. Bruk disse som utgangspunkt for en samtale. 3
 4. Du må ikke kunne alt
  En del lærere kvier seg for å undervise om 22. juli, fordi de frykter at de ikke kan nok om temaet. Ikke la dette stoppe deg. Din rolle er ikke å være ekspert, men heller en fasilitator som skal legge til rette for å utforske 22. juli sammen med elevene.4
 5. Sett av nok tid
  Jo yngre elevene er, desto lengre tid kan det ta å bearbeide inntrykkene de får gjennom å jobbe med 22. juli. Det kan være en god idé å jobbe med dette i flere økter.5
 6. Aktiviser elevene
  Legg opp til at elevene kan få bearbeide inntrykkene de får av å jobbe med 22. juli. Det kan for eksempel være å skrive et brev til en overlevende, tegne en tegning eller sammen lage en kampanje for hvordan man kan skape et mer inkluderende samfunn.6
 7. Ting det kan være lurt å ha kjennskap til
  Det er mange måter å jobbe med 22. juli på i klasserommet, men noen ting bør man ha en viss oversikt over før man setter i gang. Det gjelder først og fremst realhistorien, hva som faktisk skjedde. Deretter bør man kunne noe om hva som var terroristens mål, hva han ønsket å oppnå. Til slutt kan det være en fordel å ha kjennskap til hva konspirasjonsteorier er, og hvilken rolle disse spilte i forbindelse med terrorangrepet. På 22. juli-senterets nettsider finnes det oversiktlige, kortfattede faktatekster om disse temaene. 7
 8. Vær forberedt på mange typer reaksjoner
  Det er det ingen «riktig» eller «gal» måte å reagere på når man lærer om 22. juli, ifølge Jon-Håkon Schultz, professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Noen barn vil kanskje reagere med sinne og sorg, mens andre vil leke 22. juli i skolegården. Schultz sier at voksne ofte forventer at barn skal reagere på en bestemt måte, fordi de selv har emosjoner knyttet til 22. juli. Man forventer kanskje at barn skal bli redde, men ofte reagerer de med undring, og det er helt normalt.8

Kilder: Julie Ræstad Owe og Stine Furan ved 22. juli-senteret

Over 100.000 mennesker tok til gatene for å vise støtte og omsorg i dagene etter terrorangrepet.(Foto: Trond Reidar Teigen, NTB )

Kanskje du også liker dette

Vi ønsker oss dine tanker om denne siden!

Noe du vil dele med oss?